Dünya'nın çekirdeği düşünülenden daha hızlı soğuyor

Dünya'nın çekirdeği düşünülenden daha hızlı soğuyor
İsviçre'de yapılan bir araştırma, Dünya'nın iç kısmının beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuduğunu gösterdi. Araştırmaya göre Dünya, Merkür ve Mars gibi daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde inaktif hale gelecek.

ETH Zürih'te görev yapan bilim insanları Dünya'nın mantosu ile dış çekirdeği arasındaki sınırı oluşturan Bridgmanit'in termal özelliklerini inceledi. Araştırmanın tüm bulguları Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayınlandı.

Araştırma neticesinde Dünya'nın iç kısmının beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuduğu fark edildi.

Bu, ısı kaynaklı levha tektoniğinin beklenenden daha hızlı yavaşladığı anlamına geliyor ve Dünya, Merkür ve Mars gibi daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde inaktif hale gelecek.

Bununla beraber bu sürecin tam olarak ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Araştırmayı yürüten ekip adına açıklama yapan Prof. Motohiko Murakami, "Elde ettiğimiz sonuçlar bize Dünya'nın dinamiklerinin evrimi hakkında yeni bir bakış açısı sunabilir. Zira sonuçlar diğer kayalık gezegenler Merkür ve Mars gibi, Dünya'nın da beklenenden çok daha hızlı soğuduğunu ve hareketsiz hale geldiğine işaret ediyor" dedi.

Ekip, çalışma kapsamında bir Bridgmanit kristalini bir elmas örs hücresi içine sıkıştırdı ve lazer yardımıyla ısıttı. Ardından sonuçlar 'optik absorpsiyon' ölçüm sistemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Murakami, "Bu ölçüm sistemi, Bridgmanit'in termal iletkenliğinin varsayılandan yaklaşık 1.5 kat daha yüksek olduğunu göstermemize izin veriyor" ifadelerini kullandı.

Bu, ısının çekirdekten mantoya kaçma hızının da önceden varsayıldığından daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Murakami, "Bu tür olaylar hakkında, zaman saptamak için hâlâ yeterince bilgimiz yok" diyerek, çekirdekteki radyoaktif elementlerin bozulmasından manto dinamiklerinin nasıl etkilendiğinin de belirlenmesi gerektiğini kaydetti.