Engelli Hakları, Hangi Hastalıklardan Dolayı Erken Emekli Olunabilir?

Engelli Hakları, Hangi Hastalıklardan Dolayı Erken Emekli Olunabilir?

Malulen emekli olmak için bazı prosedürleri yerine getirmek gereklidir. Malulen emeklilik için hayatını çalışarak devam ettirememek durumlarına bakılmaktadır. Herhangi bir meslekte çalışamayan veya gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybeden kişiler gelir kaybı sebebiyle malul sayılmaktadır. Bu durum bir risk olarak görüldüğü için mağdur olma durumlarını engellemek amaçlı kullanılır. Malulen emeklilik Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı bir güvencedir. Malulen emeklilik için aranan en öncelikli şart çalışma gücünün % 60’ a kadar azaldığını beyan eden bir sağlık raporu ile yapılmaktadır.

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emeklilik kişinin herhangi bir rahatsızlık sebebi ile hayatının çoğunluğunu idame ettiremediği zamanlarda yapılacak olan bir emeklilik türüdür. Kişi gerekli kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek malul durumunu raporu ile sunmaktadır. Bu durum Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelemeye alınıp kişinin durumunu değerlendirmesi sonucunda malul emeklilik gerçekleşmiş olur. Kişi iş gücünü kaybetmesi ile maddi olarak sıkıntıya düşmemesi düşünülerek yapılacak olan bir işlemdir. Kişi çalışamadığı için kayıplarını telafi eden bu emeklilik türü ile normal yaşantısına devam edebilmektedir. Malulen emeklilik kişiye tanınan bir haktır. Bu hak gerekli prosedürlere uyarak hayata geçirilir.

Malulen Emekli Olunacak Hasta Grupları

Malulen emekli olacak hastalar geçirdikleri rahatsızlıklar neticesinde güncel rapor ile bu durumu kesinleştirmiş kişilerdir. Hayatının geri kalınında çalışarak geçinemeyeceği için devletten emeklilik desteği alırlar. Bu hastalık gruplarını şu şekilde sıralamak mümkünüdür;

Kanser Hastaları

Cilt Kanseri

Lösemi

Tiroid Bezi Kanseri

Meme Kanseri

Akciğer Kanseri

Mide Kanseri

Barsak Kanseri

Karaciğer Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Pankreas Kanseri

Böbrek Kanseri

Mesane Kanseri

Prostat Kanseri

Testis Kanseri

Penis Kanseri

Baş ve boyun yumuşak dokusu Kanserleri

Lenfoma Kanseri

Epilepsi

Demans

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Serebral Palsi

Multiple Skleroz (MS Hastalığı)

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Görme Bozuklukları

Retina Kanamaları

Denge Bozuklukları

Anemi

Kol, bacak gibi Organ Kayıpları

Behçet Hastalığı

Gastrointestinal Kanamaları

Siroz

Kalp Yetmezliği

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar

Solunum Hastalıkları

Böbrek Yetmezliği

Tüberküloz

AIDS

Malulen Emeklilik İçin Gerekenler Nelerdir?

Malulen emeklilik için lazım olan gerekli evrakları ilgili bakanlığa götürerek Malulen emeklilik için başvura da bulunulabilir. Devlet sağlık durumlarında oluşan rahatsızlığı olan kişilere asgari bir yaşam düzeyi oluşturmayı amaçlayan bir anlayış ile bu emeklilik durumunu ortaya koymuştur. Sosyal güvenlik anlamında devlet malul durumdaki kişilere güvence vererek bundan her bireyin yararlanmasını sağlamaktadır. Malulen emeklilik kavramı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ na göre yapılır. Malullük durumu 4A’ lı olarak çalışan ve 4B’ li olarak çalışan vatandaşların olası olumsuz durumlar neticesinde sağlıklarını kaybederek geçim zorluklarının ortaya çıkması ve meslek kazanma gücünü kaybetmesi durumunda yapılır. Bu durumda meslek gücünü yitiren vatandaş erken emekli olabilir.

Malulen Emeklilik İstenen Belgeler Nelerdir?

Malulen emeklilik için gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

İşten Ayrılma Bildirgesi

Sağlık Raporu

Fotoğraf

Malul Emeklilik Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Malul emekli maaşı malul olan vatandaşlar 4B ve 4C kapmasında prim sayısı 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla gün ise toplam gün sayısından bağlanmaktadır. 4A prim gün sayısı 7200 günden az ise 7200 gün üzerinden, 7200 gün ve daha fazla ise toplam gün sayısından hesaplanmaktadır. Muhtaçlık durumu malulen emeklilik aylığını değiştirmektedir. Bu durumda kişinin puanı artmaktadır. 1800 gün primi olan işçi malul aylığı alırken 7200 gün üzerinden prim ödemiş kabul edilir ve Ona göre aylık bağlanır.