Engelli Hakları, Malulen Emeklilik

Engelli Hakları, Malulen Emeklilik

Malulen Emeklilik Nedir?

Sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başladıktan hemen sonra eskisi gibi verimli çalışmaya engel oluşturacak şekilde ortaya çıkan, herhangi bir hastalık veya herhangi bir kaza sonrası kişinin eski iş yapma gücünü kaybetmesinden ötürü sigorta sistemi tarafından ekonomik geleceğinin düzenli maaşla garanti altına alınmasını sağlayan emeklilik sistemidir. 

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

10 Yıl Boyunca Çalışmış Olmak (Başka Birinin Bakımına Muhtaç Duruma Düşme Durumunda Bu Şart Aranmaz)

1800 Gün Prim Gün Sayısına Sahip Olmak

İşe Başlama Tarihinden Sonra 'çalışma gücünde veya meslekte kazanma gücünde' %60 ve üzeri kayba uğradığını ispatlayabiliyor olmak.

4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.

Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.

Hangi Belgeler Gereklidir?

Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için;

Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;

Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,

Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı

Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu

Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,

Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması, hallerinde kesilir.

Kontrol muayenesi; sigortalının veya hak sahiplerinin malullük, engellilik ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayeneye tabi tutulmasıdır.