Atama Bekleyen Engelliler Hakkında Basın Açıklaması

Atama Bekleyen Engelliler Hakkında Basın Açıklaması
Çalışma ve istihdam hakkı engelsiz ve bağımsız yaşamın en önemli şartlarından birisidir.

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Engellilerin insan ve yurttaş onuruna yakışır bir yaşam kurmasının iki tane öncelikli koşulu bulunmaktadır. Birincisi erişilebilirlik ve erişilebilir kamu hizmetleri; İkincisi ise çalışma ve istihdama ilişkin hakların tanınması ve uygulanmasıdır. 

Anayasamızın 10. ve 90. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 27. maddesi ve engelli haklarına ilişkin tüm mevzuat gereğince engellilerin tüm çalışma hakları tanınmalı ve uygulanmalıdır. 

2018 ve 2020 yıllarında yapılan EKPSS sınavından sonra yaklaşık olarak 200 bin engelli kamu personeli adayı atanmayı ve bir iş bulmayı beklerken, engelliler için açılan 2005 kişilik kadro bizleri oldukça üzmüştür. Sadece kamuda yaklaşık 8.000 kontenjan açığı varken bunun dörtte biri kadar alım yapılması kanunun açıkça ihlalidir. 

2021 EKPSS sonuçlarına göre; 62 bin 311 kişi işe yerleşmek amacıyla tercih yapmış ancak sadece 1.961 kişi kamuda işe yerleşebilmiştir.  

Biz engelliler, yasaların ve Anayasanın tanıdığı istihdam hakkımızın gereği olarak kamuda, niteliklerimize uygun işlerde istihdam edilmek istiyoruz. 

Yıllardır atama bekleyen yüzbinlerce engelli, geciktirilmeksizin, haziran ayında en az 10 bin atama yapılmasını ve kamudaki engelli kotasının yüzde 6’ya çıkarılmasını istemektedir. 

Bu kapsamdaki taleplerimizin tüm engellilerin ve ailelerinin ortak talebi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu yıl içinde 10 bin ilave atama yapılması ve kamudaki engelli kotasının yüzde 6’ya çıkarılarak doldurulması engellilerin istihdam ve yoksulluk sorununu kısmen hafifletecektir. 

İçinden geçtiğimiz Covid 19 pandemi sürecinde çok sayıda engelli bireyin işini kaybettiğini biliyoruz. Bu süreçte özel sektörde iş bulması güç olan, daha fazla yoksullaşma riski altında bulunan ve hakları anayasa ile koruma altına alınmış engellilerin istihdamı sosyal hukuk devletinin bir gereği olacaktır. 

Yapılacak olan atamalarda eğitim durumları göz önüne alınarak nitelikli kadrolar açılmasını ve adaletli kadro dağılımı yapılmasını istiyoruz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız. 25.05.2021

Mustafa Özsaygı 

Engelliler Konfederasyonu Başkanı

https://youtu.be/YJXWbZ9tlNo