Hikmet Çiçek ve Kamil Dede 68 kuşağını anlatıyor! ‘Dev-Genç Federasyonu’

Türkiye devrimci hareketinin yakın geçmişini 1968 Gençlik Hareketi önderlerinden Kamil Dede ve Hikmet Çiçek Haber2021 TV'de anlatıyor. Programı ikinci bölümünde 68 gençlik hareketinin Kemalist devrime bakışı, gençlik içinde yaşanan sosyalist devrim, Milli Demokratik Devrim tartışmaları, FKF'nin Dev-Genç'e dönüşümü, Dev-Genç kitleler içinde nasıl güç kazandı? gibi 68 dönemine ilişkin merak edilenler bu programda...