HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de

HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de
Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ‘İlke Kararları’ Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Kadastro ve Sulh Ceza Hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hâkimler arasından atanmaları sağlanacak.

Resmi Gazetede Kadastro ve Sulh Ceza Hâkimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilke kararları yayımlandı. Karara göre, kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan Sulh Ceza Hakimlikleri için kıdem şartı konuldu. Sulh Ceza ve Kadastro Hâkimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hâkimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke Kararı hükümleri HSK tarafından yürütülmesi sağlanacak.

KADASTRO MAHKEMELERİNDE GÖREV SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararıyla Kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hâkimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi verilecek. Kadastro Hâkimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve Kadastro Hâkimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro Hâkimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanmaları söz konusu olacak.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KARARLARA KIDEMLİ HÂKİM BAKACAK

Sulh Ceza Hâkimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı getirildi. Sulh Ceza Hâkimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hâkimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki Sulh Ceza Hâkimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hâkimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Bu ilke kararında Sulh Ceza Hâkimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.