Kültür sanatta yabancıya destek çok yerliye yok

Kültür sanatta yabancıya destek çok yerliye yok
Yabancı film yapımları, yıl içinde en fazla bir destek başvurusu yapılabileceğine ilişkin sınırlamadan muaf tutuldu.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yabancı film yapımına yönelik pozitif ayrımcılığı 2019 yılı Ekim ayından bugüne destekledi. Yabancı film yapımlarının, aynı yıl içinde sadece tek destek başvurusu yapılabilmesine dair sınırlamadan muaf tutuldu.
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılarak, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin, Destek Türlerine İlişkin Başvurular başlıklı 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına bir hüküm ilave edildi.
5’inci fıkra destek başvuru sahibinin aynı yıl içinde birden fazla destek başvurusu yapamayacağını öngörülürken, şimdi bu fıkraya “Bu fıkra, yabancı film yapım destek türü için uygulanmaz” cümlesi ilave edildi. Yapılan ekleme ile yabancı film yapımlarının yıl içindeki destek sınırlaması kaldırılmış oldu. Başka bir ifade ile yabancı film yapımları için, aynı istenildiği kadar proje ile başvuru yapma hakkı olacak.
Yönetmelik kapsamında, projelere toplam tutarın yüzde 50’sine kadar destekleyebiliyor.