Neden

İnsan bilgisi kesin olmayan bir şeydir, önyargı, yanlış anlama, disiplin sınırları ve güç dengesizliklerinin değişimlerine tabidir. Elbette "aydınlanma" ve ondan ortaya çıkan bilimsel yöntem, insan önyargısını ve öznelliği ortadan kaldırmayı amaçlayan süreçleri kullanarak yeni bilginin keşfi olarak bilim insanının bir imajını üretti. Dolayısıyla pozitivizmin ve içinde yatan tüm varsayımların doğuşu gerçekleşti.

Neyse ki, akademik topluluk, az ya da çok, genel olarak, insanlar araştırma yürüttüğü sürece, en iyi koşullar altında bile bir önyargıya maruz kalacağını anlar. Örneğin, Biyologlar, Moleküler Biyologlar ve Genetikçiler bile, sadece hangi modellerin veya hipotezlerin test edileceğini seçerek araştırmaya önyargı getirebilirler. Hiçbir alan tamamen bağışık değildir, kesinlikle eğitim araştırması değildir.

Bu, birinci basamak biyolojik eğitimciler, araştırmacılar ve değerlendiricilerden oluşan bilimsel bir topluluk olarak bizi çetrefilli bir dizi problemle karşı karşıya bırakır. Neler yeni veya yararlı bilgi olarak sayılır? Neler yayınlanmayı hak ediyor ve kim karar vermeli?

Bilimsel süreci uygulamada öğrenci gelişimini iyileştirmek için bir müdahale olarak dergi yani “VITA” ve “Junior Biologists” ler. Aktif öğrenme, Eğitim kurslarında öğrenci performansını iyileştirir. 

Aktif öğrenme ortamlarına maruz kalma genellikle geleneksel laboratuvar kursları ve bağımsız araştırmalar yoluyla gerçekleşir ve bunların her ikisi de birçok üniversitede sınırlı olan kaynaklara erişim gerektirir. Daha önce bildirilen aktif öğrenmeye dayalı bir dergi, VITA, bilim iletişiminde öğrenci başarısını artırır. Burada, bilim sürecindeki öğrenci performansını iyileştirmek için VITA çok önemli bir rol oynanayacak. Bilimsel sürecin uygulanmasında öğrenci gelişimini iyileştirmeyi hedefleyen bir dergi olan “VITA” olarak bir dizi atölye ve seminer geliştirip ve uygulanabilir. Junior Biologists den önce ve sonra öğrencilere, bilimsel araştırmalara erişim, analiz ve raporlama konusundaki güvenleri hakkında anket yapacağız. Junior Biologists sonrası öğrenciler, bilimsel makalelere erişme ve sunma ve bilimsel özet yazma yeteneklerinde güvenlerinin arttığını görecekler. Ek olarak, öğrenciler eğitimlere katılarak güven ve performans artışını gözlemleyecekler. Bir dergi olarak VITA katılımcılarının çoğu, genel ders çalışmalarının bir parçası olarak birincil literatüre maruz kalmamıştı. Sonuçlarımız, öğrencileri birincil literatüre maruz bırakmanın ve öğrencilerin kaynakları sınırlı üniversitelerde aktif öğrenme ortamında bilimsel süreci uygulama becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak aktif öğrenmeye dayalı dergi ve bulundukları bilimsel öğrenci programlarını göstermektedir.

Yeni dergiyi geliştirme yolunda, hem son teknoloji ürünü hem de yeni yazarlara yardımcı olması gereken tasarım yönlerini birleştirme fırsatımız oldu. Bunlar şunları içerir: yapımında yazar dostu, duyarlı bir tasarım felsefesi içeren bir web platformu da gelecekteki hedefimiz; yazarların, editörlerin, yayıncıların ve okuyucuların tek bir makalenin sosyal medya etkisini ölçmesine olanak tanıyan bir Altmetric rozeti ve analitik işlevin dahil edilmesi; ve bibliyografik verilerin kolay içe aktarımı için Mendeley 'e bağlantıların dahil edilmesi (gelecekte diğer bibliyografik yönetim sistemlerine bağlantı ekleme planları ile) uygulamak istiyoruz.

VITA ve Junior Biologists ler , bundan sonra farklı bir boyutta eğitim anlayışına sahip olacaklar.

Birlikte daha İyiye…

BİLİM ÜRETEN BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK ADIM

Türkiye Biyologlar Derneği’nin öncülüğünde oluşturulan Junior Biologist grubu 92 Moleküler Biyoloji ve 52 Biyoloji bölümü öğencilerinden oluşmaktadır. Başta kendilerini geliştirmek için böyle bir oluşuma kalkışan genç biyologlar her geçen gün hızla yapılan eğitimlerle bilgilerine bilgi katmaya devam ederken genç arkadaşlarını da unutmadılar. Oluşturdukları VİTA dergisi Mart ayında yayına geçmiş ve özellikle Lise öğrencileri tarafından çok yoğun ilgi ile karşılanmıştır. Genç Biyologların dergisi VİTA 2. Sayısıyla tüm okurlarına faydalı olmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor.

https//www.turkiyebiyologlardernegi.net/vita-dergi