Önce ekmekler bozulmadı

Önce insan bozuldu. Sonra ekmekler bozuldu. 11.Yüzyılda söylenmiş bir ifade “önce ekmekler bozuldu” ifadesi.

Ne zaman duysam bu ifadeyi, içim burkulur. Çaresizliğin başlangıç noktası gibi görürüm.

Tarımdaki, teknolojideki, tıptaki gelişmeler, yeni ekmek türleri üretti.

Şeker hastalarına tam buğday ekmek yemesi tavsiye edilir.

Tam buğday ekmeğin fırında pişme süresi, normal ekmeğe göre daha uzun olduğundan, fırıncılar, tam buğday ekmek diye, normal ekmeğin içine boya koyup satarlar.

Çünkü tam buğday ekmek daha fazla enerji harcamasını gerektir. Enerji de çok pahalı olduğundan, HİLE gerekir.

Anlayacağımız 11. Yüz yılda söylenmiş bir sözün doğruluğu halen devam ediyor.

Hile, toplumların sınıfsal olması ile ortaya çıkan bir AKIL TÜRÜDÜR. Hırs türüdür. Gücü elde etme türüdür. Psikologlar buna haz, hız ayartı sitemi diyorlar.

Hile, kapitalizmde, servet biriktirme modellerinden birisidir.

Nasıl ki fırıncı normal ekmeğin içine boya koyarak, sermaye birikimini daha kısa yoldan çözmeye çalışıyorsa, aynı hile, finans kapital servet birikim modelinde de  vardır.

Hem de bu kez, ekmeğin boyalısı değil, kendisi yoktur.

Olmayan paranın kredi olarak verildiği, günümüz finans düzeninde, servet birikimi gene HİLE üzerinden yürür.

Eğitimimiz, servet sınıfına kalifiye eleman yetiştirmek için gayret sarf eder. Finansal okur yazarlık demek, olmayan parayı, kredi olarak verebilmenin, yollarını öğrenmek demektir.

Servet sınıfının egemen olduğu toplumu, yeniden üretmek üzere, kurulu eğitim tesislerinin, çocuğa verdiği ders; sende zengin olabilirsin, sende lider olabilirsin duygusunu öngörüsünü verir.

Sınıf karakteri hiçbir zaman ortaya konulmaz ve eğitim sistemleri, servet sınıfının işine gelecek ideolojik yapıda insan yetiştir.

Durum bu olunca, kurtuluşun yolu da sadece, servet sınıfının kurtuluş yolu olur.

Ülkeyi kurtarmak; yeni servet birikim modelleri bulmaya kalır. Kurtuluş serveti kurtarmaktan geçer.

Ahlak, kanun ve kurallar servet sınıfının normlarına göre gelişir.

Dolayısıyla kalıcı işsizlik, güvencesizlik, gelir ve servet dağılımı gibi toplumun ana sorunları hep çözümsüz olarak kalır.

Çözüm diye akla gelen tek şey; yeni servet birikim modelleri bulmaktır.

Yani halka karşı yeni hileler bulmaktır.

Siyasi kadrolar değişse bile düzen gene onların düzeni olmalıdır.

Devrim sözcüğü en tehlikeli bir kavramdır. Devrim diyenler, servet sınıfının yedek kuvveti tarafından cehenneme gönderilir.

 bulentesinoglu@gmail.com

Yazarın Diğer Yazıları