Uzaktan eğitimle geçen 2020'de eğitim harcamaları yüzde 20 arttı

Uzaktan eğitimle geçen 2020'de eğitim harcamaları yüzde 20 arttı
Türkiye'de 2020 yılı pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle geçti. Buna rağmen eğitim harcamaları 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "eğitim harcamaları istatistikleri"ni duyurdu.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 4,5 artışla 270 milyar 921 milyon lira olarak kayda geçti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 10,9 ile yükseköğretim ve yüzde 5,4 ile ilkokul yer aldı.

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2019 yılında yüzde 6 iken 2020'de yüzde 5,4'e geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki payı ise 2019'da yüzde 4,4 iken 2020'de yüzde 4 düzeyinde idi.

HARCAMALARIN YÜZDE 74,7'Sİ DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Harcamaların yüzde 74,7'si devlet tarafından ödendi.

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,7'si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 20,2 olarak kayda geçti.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 31,9'unu yükseköğretim, yüzde 24,9'unu ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 40,1'i yükseköğretime, yüzde 36,9'u ortaöğretime yönelik pay ayrıldı.

EN YÜKSEK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİMDE

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2019'da 11 bin 769 lira iken geçen yıl 12 bin 311 lira oldu.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

Eğitim harcamalarının 2020'de 2019'a göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi de yüzde 10,3 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzde 4,7 ile ilkokul takip etti.